14 Kasım 2014 Cuma

FIRTINA TAKVİMİ-http://www.kalyeta.com/?pnum=52&pt=F%C4%B1rt%C4%B1na+Takvimi

FIRTINA TAKVİMİ


02       OCAK         Fırtına (3 gün)
08       OCAK         Zemheri Fırtınasının başlaması (Zorlu kış şartları)
12       OCAK         Fırtına (2 gün)
14       OCAK         Karancalos Fırtınası (Kış cini)
17       OCAK         Fırtına (2 gün)
23       OCAK         Fırtına
25       OCAK         Kış şiddeti Fırtınası
28       OCAK         Ayandon Fırtınası (2 gün) ( Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı yeni adı  
                              ile Hamamlı Köyü mevkii, 1800 lü yıllarda  kışın gemilerin fırtınalı
                              tabiatı nedeniyle yanaşamadığı eski bir liman)
30       OCAK         Zemherinin Sonu
31       OCAK         Balık Fırtınası (Balıkların Karadeniz’den Marmara denizine geçtiği                                         tarih)
01      ŞUBAT        Hamsi Fırtınası (Hamsinin bol ve olgun olduğu dönem)
04      ŞUBAT        Fırtına (3 gün)
10      ŞUBAT        Fırtına (3 gün)
13      ŞUBAT        Fırtına
20      ŞUBAT        1.Cemrenin Düşmesi (Havaya)
23      ŞUBAT        Fırtına (2 gün)
27      ŞUBAT        2. Cemrenin Düşmesi (Suya)
01       MART         Fırtına
06       MART        3.Cemrenin Düşmesi (Toprağa)
11       MART        Berdül’aczin Başlaması, Kocakarı Soğukları (Daha çok yaşlıların
                              etkilendiği kemikleri sızlatan görece soğuklar)
12       MART        Hüsun Fırtınası ( Tabiatı Mülayim olan)
15       MART        Fırtına
17       MART        Bardül’aczin sonu
23       MART        Koz Kavuran Fırtınası (2 gün) (Kuzey Ege ve Marmara’nın batı
                              kesiminde etkili olan lodos fırtınası)
26       MART        Çaylak Fırtınası (Kış sonunda veya başında olan öncü/artcı fırtına)
29       MART         Fırtına
30       MART         Fırtına (3 dokuzların ikincisi)
08       NİSAN        Kırlangıç Fırtınası (2 gün) (Kırlangıçların Anadoluya geliş zamanı) 
09       NİSAN        Fırtına (3 dokuzların üçüncüsü)
11       NİSAN        Fırtına (2 gün)
16       NİSAN        Kuğu Fırtınası (3 gün) (Sayılı sert fırtınalardan birisi)
21       NİSAN        Sitte-i Sevr’in başı (Güneşin Sevr burcunda girdiği  dönem)
26       NİSAN        Sitte-i Sevr’in sonu (Güneşin Sevr burcundan çıktığı  dönem)
29       NİSAN        Fırtına (3 gün)


04       MAYIS        Çiçek Fırtınası (Bitkilerin çiçek açtığı dönem)
07       MAYIS        Fırtına (2 gün) Doğu rüzgarları dönemi
11       MAYIS        Mevsimsiz soğuklar (3 gün)
17       MAYIS        Filizkıran Fırtınası (Bitki filizlerinin kırıldığı yaklaşık 8 şiddetinde fırtına)
19       MAYIS        Kokulya Fırtınası (2 gün) (İpek böceğinin kozası, koza örme zamanı)
21       MAYIS        Ülker Fırtınası (Ülker Takım Yıldızı)
30       MAYIS        Kabak Meltemi (2 gün) (Yaz sıcakların başlama dönemi)
31       MAYIS        Bevarih rüzgarlarının başlaması (Şiddetli  sıcak ve rüzgarlar-Samyeli)

02    HAZİRAN       Fırtına
03    HAZİRAN       Filiz Koparan Fırtınası (3 gün) (Yaklaşık 8 şiddetinde fırtına)
10    HAZİRAN       Ülker Doğumu Fırtınası (3 gün) (ÜTY nın boğa burcunda görülmesi)
22    HAZİRAN       Fırtına
23    HAZİRAN       Gün dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/Yaz)
27    HAZİRAN       Kızıl Erik Fırtınası (2 gün) (Avrupa eriği sınıfında çiçek açma dönemi)

01    TEMMUZ        Yaprak Fırtınası (Tüm bitkilerin yapraklandığı yeşil dönem)
03    TEMMUZ        Sam Yelleri (Sıcak rüzgarlar)
06    TEMMUZ        Fırtına (2 gün)
09    TEMMUZ        Çark Dönümü Fırtınası (3 gün)
10    TEMMUZ        Bevarih rüzgarlarının sonu (Şiddetli sıcak ve  rüzgarların sonu)
11    TEMMUZ        Fırtına (2 gün)
16    TEMMUZ        Fırtına (2 gün)
18    TEMMUZ        Sıcakların artması
20    TEMMUZ        Gün Dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu                                                        dönem/Yaz)
25    TEMMUZ        Fırtına (2 gün)
30    TEMMUZ        Kızıl Erik Fırtınası (Avrupa eriği sınıfında  meyve verme dönemi)03    AĞUSTOS        Doğumgünü Fırtınası (Marmarada yavru doğumlarının arttığı                                                 dönem)
14    AĞUSTOS        Fırtına
17    AĞUSTOS        Fırtına
19    AĞUSTOS        Fırtına
20    AĞUSTOS        Fırtına (2 gün)
23    AĞUSTOS        Sam yellerinin sonu (Sıcak rüzgarların sonu)

02       EYLÜL        Mihrican Fırtınası(Sonbaharın başlangıç dönemi)
07       EYLÜL        Bıldırcın Geçimi Fırtınası(Poyraz rüzgarları ile Karadenize                                                       göç)                        
13       EYLÜL        Çaylak Fırtınas (Kış sonunda veya başında olan öncü/artcı fırtına)
19       EYLÜL        Fırtına
25       EYLÜL        Fırtına
28       EYLÜL        Kestane Karası Fırtınası (Marmarada  balığın bollaştığı                                                           dönem)              
30       EYLÜL        Turna Geçimi Fırtınası (Turnaların göç zamanı)

03        EKİM          Kuş Geçimi Fırtınası (Anadoludaki son kuşların göç etmek dönemi)
04        EKİM          Koç Katımı Fırtınası (Sürüden ayrılan koçların sürüye geri salındığı                                       zaman)
09        EKİM          Yaprak Dökümü Fırtınası (Doğanın yaprak dökerek kışa hazırlanma                                    dönemi)
14        EKİM          Meryemana Fırtınası (Gökgürülü ve şimşekli,  yağış düşüren fırtınalar)
17        EKİM          Kırlangıç Fırtınası (Kırlangıçların Anadoludan göç zamanı)
18        EKİM          Koz Kavuran Fırtınası (Kuzey Ege ve Marmaranın batısındaki lodos
                                 fırtınası)
21        EKİM          Bağ Bozumu Fırtınası (Bağlardaki üzümlerin toplanma dönemi)
28        EKİM          Balık Fırtınası (Balıkların Marmara denizinden Karadenize geçtiği                                         dönem)

02     KASIM           Kuş Geçimi Fırtınası (Anadoluda kalan son kuşların ayrılma dönemi)
07     KASIM           Kasım Fırtınası
11     KASIM           Mevsimsiz Sıcaklar
12     KASIM           Lodos Fırtınası
17     KASIM           Koç Katımı Fırtınası (Sürüden ayrılan koçların sürüye geri salındığı                                       zaman)
28     KASIM           Fırtına

02     ARALIK            Ülker Dönümü Fırtınası (ÜTY nın boğa burcundan  ayrılması)
04     ARALIK            Fırtına (2 gün)
06     ARALIK            Kuzey Rüzgarları
06     ARALIK            Zemheri Fırtınası (Zorlu kış şartları)
09     ARALIK            Karakış Fırtınası (2 gün)
19     ARALIK            Fırtına
21     ARALIK            Gün Dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu                                                      dönem/Kış)
28     ARALIK            Fırtına
31     ARALIK            Fırtına

DENİZ-YELKEN: KALİFORNİYA SENDROMU

DENİZ-YELKEN: KALİFORNİYA SENDROMU

KALİFORNİYA SENDROMU

KALİFORNİYA SENDROMUhttp://t24.com.tr/haber/modern-zamanin-hastaligi-kalifornia-sendromu,276843