13 Mart 2013 Çarşamba

BİZ DENİZCİLER HADDİMİZİ BİLİRİZ

Biz denizciler bir sürü şeye inanırız,doğru veya yanlış,bir sürü 

geleneğimiz yanında  


efsanelerimiz,hikayelerimiz vardır.Bir çok konuyu da dikkate 


almamak değil sorun olarak 


görmemeğe , geçmeğe çalışırız ve hatta aklımıza 


getirmemeğe,



teknelere dişi isimleri veririz,fakat bazı hallerde teknede 

kadını irdeleriz,bütün tehlikelerle 


karşı karşıya olsak bile onlara tehlike diye bakıp umutsuzluğa 


kapılmayız,her şey sorun 


olduğu halde onları yok saymaz ama üstesinden gelmeğe 


çalışırız,fakat devamlı 


tehlikeden,sorundan bahsetmeyiz ve yanımızdakileri veya 


bizden ayrı denize çıkacakları 


tedirgin etmeyiz,böyle davrananlara şom ağızlı deriz,uğursuz 


deriz,hele başkası ile denize 


çıkacak birine,denize çıkacağı kişiye güvenini sarsmasa 


bile,yermek yerine,bu davranışımızın


yanında tedirgin olacağını bilip,güvensizlik değil,güven 


aşılamaya çalışırız.Aykırı 


davranışımız sonucu,devamlı kötü yorumlarımızın bir tersliğin 


gerçekleşme olasılığının 


arttığını düşünürüz,biz denizciler felaket tellallarını değil akılı 


tavsiyeler verenlerı severiz,biz 


denizciler başkalarından çok bildiğimizi düşünsek bile 


üstümüze vazife olmayan kişisel 


tercihlere karışmayız,çomak sokmayız,



biz denizciler haddimizi biliriz.



Deniz-yelken adına


Erkut Soysal

Hiç yorum yok: