2 Nisan 2010 Cuma

HAFTA SONU BİR TEKNEYE MİSAFİR OLUP DENİZE ÇIKMAK

Nasıl ?

Aşağıda bir bölümünün açılımı yapılan başlıklardan kırmızı olanları ,genel uygulamada mutlaka peşinen belirlenmelidir.

Bu başlıklar, teknenin temini ,tekne sorumlusunun tayini,çıkış limanı ve varış limanı ,seyahat başlangıcı,karada olunması gereken zaman olarak genel planlamanın yapılmasından sonra uygulanır.

Nereden-Teknede ne zaman bulunulur-Nezaman tekneye intikal edilir.
Teknede mutlaka seyir öncesi yapılması gereken diğer planlamalar ve paylaşım için uygun bir süre önce bulunulur,gerekirse, seyir için planlanan zaman dikkate alınarak daha sonra belirlenen bu saatte
 teknede bulunmak için tekne sorumlusu ile mutabakat alınabilir.

Seyir planı neye yarar
Seyahatin amacına uygun,zaman,koşullar ve rota değerlendirilir.


Seyir planındaki Nereye sorusu nasıl cevaplanır
Bu başlık altında kısa denizlerde, genel talep veya önceden planlanmış hazır program tekne sorumlusu tarafından değerlendirilerek oy birliği ile onaylanır.


Niçin sorusu nasıl cevaplanır
Nereye sorusuna verilen cevabın onayındaki gerekçeler, birlikte görüşülüp MUTABAKATA bağlanır

Hava raporu analizini kim ne amaçla yapar
Bu bilgilere erişmek tekne sorumlusunun asli görevleri arasındadır.Ve varılan bilgiler teknede olacaklar ile paylaşılır,bu koşullara uygun malzemelerin bilgisi kendilerine iletilir ,teknedeki bu konuda yeterliliği bilinenlerin görüşleri de kayda alınır


Tekne nasıl hazırlanır-Temizlik-seyir gerekleri-kumanya-konaklama gereksinmeleri
Her ne kadar bunların tekne sorumlusu tarafından planlanıp temin edilmesi doğru olsa da seyir esnasında zorunlu tüketilen bölümünün yerine konulması ve yerine konulanların dışında da kullanımdan kaynaklanan bakım ve temizlik koşullarının ilk günküne yakın bir şekle konuklar tarafından getirilmesi esastır.


Tekneye geldiğimizde,

Nelerin yerleri seyre çıkacaklarca önceden tesbit edilir
Tuvalet,lavabo,can yelekleri,telsiz,harita,kalem kağıt,bıçak,ecza dolabı,


Neler tekneye gelenlerce temin edilir
Kişisel giyecekler,kaymaz ayakkabı,aksi bildirilmediği sürece kumanya,su,gerektiğinde yakıt,şapka yanısıra kişisel ilaç ve bakım malzemeleri


Neler tekne sorumlusu tarafından hazır tutulur
Ocak,ecza dolabı,kullanma suyu,yedek kumanya,battaniye,temizlik araçları,temizlik malzemesi,sofra düzeni için gerekli araçlar,tuz,şeker,çay,kahve,yağ,kuru yiyecek bisküit veya peksimet,güvenlikle ilgili araçlar,


Tekneye gelenler nelere karar alabilirler
Denize çıkıp çıkmamaya,tekneyi uygun yerde terk etmeye veya karaya çıkarılmalarını programı bozmayacak koşulları dikkate alarak  istemeye


Tekne sahibi nelere karar verebilir
Yeterliliği var ise her şeye karar alabilir,aldığı ve almadığı kararların sorumluluğunu da taşır

Tekne sorumlusu nelere karar verebilir
Yeterliliği olması kaydı ile Tekne sahibinin kendisine verdiği yetkileri kullanır.Tekne ve can güvenliği ile ilgili konularda aynı yeterlilikle karar organıdır, diğer muhataplar karşısında da  tekne sahibini temsil eder.Tekne sahibi teknede değil ise aldığı veya almadığı kararların tüm sorumluluğunu taşır.

Teknede nasıl yerleşilir
Teknede herkes kendine ayrılabilecek ve genel kullanımda olmayan bölümlerde yerleşir,bu yerleşmede yerin ekonomik kullanımı da göz önünde tutulur ve kişisel kullanım malzemeleri boyutları minimalize edilerek teknede uygun ambalajlarla uygun yerlerde bulundurulur.Kişisel kullanım alışkanlıklarımıza ait malzemelerin tarafımızdan temin edilip bulundurulması esas olup tekne kaynaklarından karşılanması uygun değildir.Tekne kaynaklarından zorunlu kullanımlardan doğan tüketim mutlaka tekne sorumlusuna bildirilmeli ,daha sonra kullanan tarafından telafi edilmelidir.
Günlüğe kayıt yapılır
Hava durumu,hareket saatı,yeri,teknedeki kişilerle ve seyirle ilgili bilgiler,rota uygun zaman aralıkları veya gelişen değişiklikler ile not edilir.

İskeleden nasıl ayrılınır-Seyirdeki davranışlar-Dönüş ve bağlanma
Teknik yönlerinin önceliği nedeniyle ayrıca ele alınması gerekir.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

En hassas anlar tekneyi terkederken yaşanır.Genelde daha iskeleye yanaşıp bağlanmadan çantasını alıp havuzda hazır olan ve yanaşır yanaşmaz tekneden iskeleye geçip vedalaşıp gidenlerden olmıyacağınızı biliyorum.


Mümkün ise bir anı taşıyan veya hatırlatıcı uygun bir nesneyi tekneye bırakmanın güzelliğini bileceğinizi,kalan kullanılabilir malzeme, sizin satın aldıklarınız bile olsa, tekne sorumlusu tarafından da size teklif edilse, bunların teknenin stoğunda kalmasına dikkat edeceğinizi biliyorum.
Ayrılırken  bir talep olup olmadığı veya yapmanız gereken herhangibir şey olup olmadığı görüşüldükten sonra teşekkür edilip izin alınıp tekneden inilir.

İnerken, torbalanmış çöp alınarak uygun yere taşınır.

NEDEN?


ÇÜNKÜ ANCAK
BUNLARI sizden istenmeden KENDİLİĞİNDEN YAPAR İSENİZ TEKRAR DAVET EDİLİRSİNİZ.

Deniz ve Yelken adına
Erkut Soysal

Hiç yorum yok: