3 Mayıs 2008 Cumartesi

Özel tekneler

ÖNEMLİ DUYURU
02 Mart 2008

Denizcilik Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Amatör Denizci Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış, yerine
“Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı Ve Belgelendirilmesi İle Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik”
26804 sayılı Resmî Gazete’de 2 Mart 2008 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Yönetmelik;
1. Özel Teknelerin donatımı, kaydı ve belgelendirmesine ait usul ve esaslar ile
2. Özel tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri ile bu yeterliklerin kazanılmasına ait usul ve esasları belirlemektedir.
Uygulamalarla ilgili ayrıntılar, yayınlanacak iki tebliğle açıklığa kavuşturulacaktır.
Yönetmeliğin getirdiği yenilikler ve farklılıklar ana hatlarıyla aşağıdakilerden oluşmaktadır:
1. Yönetmelikteki “özel tekne” tanımına uyan teknelerin malikleri bunları kaydettirmek ve Özel Tekne Belgesine (ÖTB) bağlamakla yükümlüdürler.
2. Hiç kaydolmamış veya halen tonilâto belgesiyle seyreden teknelerin sahipleri en geç bir yıl içinde (02–03–2009 tarihine kadar) ÖTB almakla yükümlüdürler.
3. ÖTB aşağıda sayılan özel teknelerde aranmayacaktır, bu tekneler için ÖTB düzenlenmesi sahibinin isteğine bağlı bırakılmıştır:
a) Boyu 4 metreden az, yumuşak tabanlı, söndürülüp katlanabilen şişme botlar.
b) Su sporlarında faaliyeti olan spor kulübü derneklere ve bunların üst kuruluşlarına ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneler.
c) Su sporlarında faaliyeti olan spor kulübü derneklere ve bunların üst kuruluşlarına ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, münhasıran antrenman ve yarışlarda, hakem, antrenör, monitör vb yetkililerin veya görevlilerin kullandığı, motorlu/motorsuz şişme bot veya sandal tipinde yardımcı tekneler,
4. ÖTB veriliş tarihinden itibaren 5 yıl sürelidir.
5. Bir teknenin ÖTB kaydının nasıl silineceği açıklığa kavuşturulmuştur.
6. Özel tekneleri ölçme usulü sahibinin de anlayacağı şekilde basitleştirilmiştir. Yayınlanacak tebliğ amatör denizcileri daha ayrıntılı bilgiye kavuşturacaktır.
7. Aşağıda sayılı özel tekneleri kullananlarda Amatör Denizci Belgesi (ADB) aranmayacaktır:
a) Motor BG 10’dan az olan özel tekneler,
b) Sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneler, kanolar/kayaklar,
c) Su sporlarında faaliyeti olan spor kulübü derneklere ve bunların üst kuruluşlarına ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneler.
8. ADB sınavını başarmış adaylardan ilköğretim diploması ve adlî sicil kaydı istenmeyecektir. Yeni düzenlemeyle sınava girebilmek için sadece göz ve kulak (KBB) sağlık raporu yeterlidir. Raporlarda yer alacak ibare açıklığa kavuşturulmuştur. Aday, bu raporu/raporları sınava başvururken tarayıp çevrimiçi başvuru sistemine yükleyecek, sınava gelirken de raporun orijinalini beraberinde getirip sınav komisyonuna teslim edecektir.
9. Yazılı sınavlar Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 kez yapılacaktır.
10. Yaşı 14–16 arasında olan ADB sahibi amatör denizciler, boyu 7 metreden, sürati saatte 7 deniz milinden fazla olan tekneleri kullanamayacaklardır.
11. Sınav geçme notu 100 üzerinden 60 puandır.

Saygıyla duyurulur.
Yönetmelik için tıklayınız


Deniz-Yelken adına
Erkut Soysal

Hiç yorum yok: