19 Aralık 2007 Çarşamba

İSAF KURALLARDA HAKEM İNSİYATİFİ

Sevgili hocam

Anladığım kadarı ile
Ceza dönüşleri uygulanacağı alanlar İSAF ta açık olarak tasrih edilmemiş sadece zamanı ve uygulayacak teknenin diğer teknelerle konumuyla ilişkili tarif edilmiştir.

Tabii ki bu tarifle Tercih tekneye kalmaktadır.
Sizin verdiğiniz karar söz konusu bile edilmemiştir,

Start hattının gerisinde herhangi bir 360 ile ceza dönüşünün ayrımı nasıl yapılacaktır.
Start verilmeden yapılan böyle bir ceza dönüşü cezalı tekneye zaman kaybettirmediği için ceza sayılabilir
mi?

Bu açıdan bakıldığında amaca uygun değildir,bence.

Start hattında oluşan ve diğer teknelerin ayrılmasından sonra meydana gelen kural ihlalleri ,diğer teknelerce protesto edilemese bile hakem heyeti protestosu uygulanabilir sonucu ortaya çıkmaktadır.(uygulanmalı mıdır?)
Burada kullanılacak insiyatif yarış komitesi yorumuna tabi olup,
kriter, ihlali yapan teknenin bundan avantaj sağlayıp sağlamadığıdır,görüşü hakimdir.
Hakem heyetinin bu protestoyu uygulamamakla ihlal yapan tekneye istemeden de olsa açık avantaj sağladığı ortadadır.
Diğer teknelerin görüş alanı dışındaki olaylarda bu önem kazanmaktadır.
Komite botuna temaslarda,bu temas sonucu bozulan pozisyonu düzeltmek için rüzgar dışında bir yürütücü güç, elle itme ,çekme,komite botundan itilme gibi güçlerle hareket sağlamak bu temastan ayrı değerlendirilmeli midir,cezalandırılmalı mıdır.
Bu da açık bırakılmış gibi görünmektedir.

Sıralamayı etkilesin, etkilemesin, yükümlü tekne tarafından yerine getirildiği deklare edilmemiş ceza dönüşü uygulamalarında yarış heyetinin tutumu ne olacaktır.

Ceza dönüşünü yapıp deklare etmemiş tekne ile ilgili mahkemede hakem heyeti biz gördük şeklinde taraf olabilir mi?

İncelediğimizde hakemlerimize oldukça insiyatif kullanımı ve sorumluluk verildiği görülmektedir.

Bunlar sadece benim kurallarla ilişkili görüşlerim,

Sizinle ilgili doğru ve yanlışlar değil,sizi nasıl eleştiririm ve de niye eleştireyim,hakem olan ve bu konuda bilgisi olan sizsiniz,benim için önemli olan kurallardaki boşluklar,bunları gözlediğim kadarı ile dile getirmeye çalışıyorum,hiçbir iddiam da yok ,bunları rahatça konuşabilmeliyiz,bu kuralları biz koymadık ve bunlarda değişmez değil.

Tekrar bayramını kutlar gözlerinden öperim.

Erkut Soysal

Hiç yorum yok: