31 Aralık 2007 Pazartesi

2008-Bu gün suya baktım

Bu gün suya baktım.


Mutluyum,

Bugün suya baktım Levent Marina da,

İki levrek ve bir lidaki,
beş metre derinde,
Dibi bize niye şimdiye kadar göstermediğini anladım denizin ,
utanıyordu,
Kendinden değil bizden,yaptıklarımızdan,

Su ,
ara ara bu mevsimlerde böyle olur körfezde,
derler ya cam gibi,

Yüzümüze vurur ona yaptıklarımızı

Gene de mutlu oldum
dibin halini görsem bile.

Önemli olan görebilmek.

1985 yılında başlattığım Levent marina da yelken hareketinin,sonuçlarını izlemekten,
Levent marinanın bir kulübün malı olması değil,
tüm sisteme hizmet vermesi anlayışının oturabileceğini ve hatta oturduğunu görmekten mutluyum bu gün.

Bu tür bağlama kapasitesi sınırlı ve benzeri çok az tesislerin bağlanan teknelerden gelecek bağlama ücretleri ile yaşayamayacağının ,
gelir planlamasındaki hedeflerin tümünün bu teknelerden sağlanmasının programlanmasının
insafsızlığının hem işletmeci,hem de bağlanan tekneler tarafından anlaşılmasından mutluyum,

etrafına tel çekilmesinden mutluyum,
dört güvenlik elemanının çalışmasından mutluyum,
şimdilik dört kulübün burada barınmasından mutluyum,
para kazanmak kadar önemli başka görevlerinin olduğunu anlamalarından mutluyum,
bir sürü yetenekli ,genç ama eğitimli insanın,
çok sayıda bu işi öğrenmek isteyenlerle bilgi,tekne ve zamanlarını paylaşmalarından mutluyum,
ve bir çok arkadaşımızın teknelerini,tüketen değil üreten değer olarak kullanabilmelerini ve hazır bulundurmalarını görmekten mutluyum.

Denizimde artık gezen yelkenliler görmekten mutluyum ,

İstenirse yapılabileceğini,
kim ne derse desin aldırmadan, kim kırılırsa kırılsın görevlerden bize düşeni yaptığımızda, amacımızın onun kırılması olmadığını da anlatabildiğimizde,
anladıklarında,

çözümün geldiğini görmekten mutluyum.

2008 in Göztepem için mutlaka, geçmiş, kayıp yıllardan çok daha iyi olacağını görmekten mutluyum.

Denizi her gün daha çok kişi ile paylaşmaktan mutluyum.

Sizlere de dilerim.

Erkut Soysal

19 Aralık 2007 Çarşamba

İSAF KURALLARDA HAKEM İNSİYATİFİ

Sevgili hocam

Anladığım kadarı ile
Ceza dönüşleri uygulanacağı alanlar İSAF ta açık olarak tasrih edilmemiş sadece zamanı ve uygulayacak teknenin diğer teknelerle konumuyla ilişkili tarif edilmiştir.

Tabii ki bu tarifle Tercih tekneye kalmaktadır.
Sizin verdiğiniz karar söz konusu bile edilmemiştir,

Start hattının gerisinde herhangi bir 360 ile ceza dönüşünün ayrımı nasıl yapılacaktır.
Start verilmeden yapılan böyle bir ceza dönüşü cezalı tekneye zaman kaybettirmediği için ceza sayılabilir
mi?

Bu açıdan bakıldığında amaca uygun değildir,bence.

Start hattında oluşan ve diğer teknelerin ayrılmasından sonra meydana gelen kural ihlalleri ,diğer teknelerce protesto edilemese bile hakem heyeti protestosu uygulanabilir sonucu ortaya çıkmaktadır.(uygulanmalı mıdır?)
Burada kullanılacak insiyatif yarış komitesi yorumuna tabi olup,
kriter, ihlali yapan teknenin bundan avantaj sağlayıp sağlamadığıdır,görüşü hakimdir.
Hakem heyetinin bu protestoyu uygulamamakla ihlal yapan tekneye istemeden de olsa açık avantaj sağladığı ortadadır.
Diğer teknelerin görüş alanı dışındaki olaylarda bu önem kazanmaktadır.
Komite botuna temaslarda,bu temas sonucu bozulan pozisyonu düzeltmek için rüzgar dışında bir yürütücü güç, elle itme ,çekme,komite botundan itilme gibi güçlerle hareket sağlamak bu temastan ayrı değerlendirilmeli midir,cezalandırılmalı mıdır.
Bu da açık bırakılmış gibi görünmektedir.

Sıralamayı etkilesin, etkilemesin, yükümlü tekne tarafından yerine getirildiği deklare edilmemiş ceza dönüşü uygulamalarında yarış heyetinin tutumu ne olacaktır.

Ceza dönüşünü yapıp deklare etmemiş tekne ile ilgili mahkemede hakem heyeti biz gördük şeklinde taraf olabilir mi?

İncelediğimizde hakemlerimize oldukça insiyatif kullanımı ve sorumluluk verildiği görülmektedir.

Bunlar sadece benim kurallarla ilişkili görüşlerim,

Sizinle ilgili doğru ve yanlışlar değil,sizi nasıl eleştiririm ve de niye eleştireyim,hakem olan ve bu konuda bilgisi olan sizsiniz,benim için önemli olan kurallardaki boşluklar,bunları gözlediğim kadarı ile dile getirmeye çalışıyorum,hiçbir iddiam da yok ,bunları rahatça konuşabilmeliyiz,bu kuralları biz koymadık ve bunlarda değişmez değil.

Tekrar bayramını kutlar gözlerinden öperim.

Erkut Soysal