14 Temmuz 2007 Cumartesi

DENİZE ADAM DÜŞTÜ-DAD-MOB

DAD-MOB

Denize düşen birini kurtarmayı planlayan ve bu işi yapan biri kaza anındaki durum ve koşulları dikkatlice göz önünde bulundurmak zorundadır.Bu nedenle uygulanan denizcilik eğitimlerinde denizcilere değişik koşullarda kurtarma çalışmalarının yaptırılmasının önemi ortadadır.
Kurtarma işleminde kullanılacak donanımın en iyi durumda ve gecikmeksizin kullanılabilirliğinin ve seçilecek yönteminde uygun olması gereklidir.
Kurtarma işlemindeki tehlikelerin endüşük seviyeye indirilmesinin yanı sıra personelin yüzme yeteneklerinin önceden bilinmesi ve tehlike anında dikkate alınacak sağlık ve fiziksel önlemlerinin bile önceden planlanmış olması iyi kaptan-denizci olmanın gereklerindendir.
Genel tarifte iki yöntem görülmekte olup bunlardan biri yüzdürme yetenekli bir malzemenin kazazedeye doğru atılıp temas sağlanmak üzere tekneye manevra yaptırılması,diğeri ise yüzdürücü malzeme kazazedeye atıldığında teknenin durdurulup,kazazedenin bununla tekneye gelmesinin sağlanmasıdır.
Bu yöntemin başarısı genelde göz ardı edilmesine ragmen,denize düşenin denizde kendini idare edebildiği görüldüğünde,daha önceden kendisine verilmiş,teknenin kendisini terkedip gitmeyeceği ve uzaklaşmayacağı inancını kaybedip gereksiz çaba ve endişe içerisinde yanlışlar yapmasını önlemekte etkilidir.
Hemen durdurulan teknenin kaza yerine daha yakın kalacağı varsayımıyla,sürüklenmeyi önleyici tedbirlerin teknenin tipi ve vasıflarına göre alınması uygun olmaktadır.
Bizim kazazedeyi görebilmemiz kadar önemli, başarı şartlarından biri kazazedenin de bizi görebilmesidir.
Kendi kendini kurtarma yöntemlerinin geçerli olmadığı durumlarda yani kazazedenin yüzemediğinin düşünüldüğü durumlarda can yelekli ve donanımlı birinin suda müdahalesi uygun olmaktadır.
Denize düşenin kendini kurtarabileceğinden en ufak bir şüphe varsa tekne kazazedeye götürülmelidir,eğer görülemiyorsa tekneyi kazazedeye götüreceği düşünülen ,tekne vasfına uygun manevralar gecikmeksizin uygulanmalıdır.Bunlar daha önce yayınlanmıştır.
Başın, kazazedeyi tekneye alır iken rüzgardan çabuk açmamasında kazazedenin vasatın biraz ilerisinden tekneye alınma işleminin yapılmasının faydalı olduğu tesbit edilmiştir.
Yelkenlerin indirilmesinin gerekebileceği de gözlenmiştir.
Bir yüzme merdivenin yada çımasında kasa olan bir halatın bordadan sarkıtılmasının yardımcı olduğu görülmüştür,daha önce sitemizde yayınlanan bağlar konusunda anlatılan İZBORÇO –İZBARİ bağı bu iş için ideal bağdır,
Fiziki yetenekli birinin kazazedenin yorgun ve zayıf olması halinde denize girmesi kıç aynalıktan veya bordadan iyice aşağı sarkarak omuzunun basamak olarak kullanılması tekneye çıkmasına yardımcı olabilir.
Bilhassa yaz aylarında hareketsiz birini denizden, fazla alçak olmayan bir yere bile alabilmek oldukça güç ve yalnız iseniz olanaksız gibidir,çogu zaman ,üzerinde ,tutabileceğiniz onu tartabilecek hiçbir giysi ve ekipman olmadıgından mutlaka zorlanırız veya zarar veririz.Bu sebeble can yeleği önemlidir bu mevsimlerde,her mevsim oldugu gibi.
Ana tema bilgi ve deneyimdir,DAD-MOB bilgilerimizin yeterliliğini sorgulamamız,bu eğitimi deneyimle alacağımız sonuçlardaki olumsuzluklardan bir ölçüde bizleri kurtarabilecektir.
DAD eğitimi denize usturmaça atıp dönüp onu almak değildir.
Saygılarımla.
Erkut Soysal

Sayin Mehmet S. Uygan notlarindan faydalanilmistir.

Hiç yorum yok: