10 Mayıs 2007 Perşembe

Gavur İZMİR

İZMİRDE GAVUR OLMANIN AYRICALIĞI

GAVURA GAVUR DEMEZ GAVUR İZMİR Lİ,

GAVURLUK BAŞKALDIRIDIR GERİ KALMIŞLIĞA,ÇAGDAŞLIK VE AYDINLIKTIR,İHANET DEĞİL,AYMAZLIK DEĞİL,DOĞRU BAKMAKTIR,KARŞI ÇIKMAKTIR,TÜRKİYE NİN BATIYA BAKAN VATANSEVER YÜZÜDÜR İZMİRİN GAVURLUĞU


Gavur Izmirli !
Anadolu'nun çok yerinde Izmir'e Izmir lilere gavur derler. Aşağılama, kendinden olmama anlamı taşıyan bu nitelemeyi sever, Izmirliler. Başkaları gibi tutucu, bağnaz olmaktansa çağdaş Avrupai görüntüsünün böyle aykırı bir niteleme doğurduğunun farkındadır. Güler geçer, Izmirliler. Bugünkü Hisar camii çevresinde kurulan eski kent çekirdeğinin Ceneviz kolonisi olması daha sonraları ise seferad Yahudilerinin gelip yerleştiği bugünkü Konak çevresi nedeniyle Izmir'in merkezi yıllar boyunca Gavur Izmir olarak adlandırılmıştır. Çarşının ve limanın merkezde yer alması nedeniyle bölgenin alışveriş ve ticaret mekanı uzun yıllar "gavur Izmir" diye adlandırılan bu bölge olmuştur. Isgal yasamis, kurtuluş savaşı ve mübadele ile gayrimüslim nüfusunu büyük oranda yitirmiş olmasına karşın bazı özelliklerini yitirmemiştir. Kimilerine göre gavurluk diye adlandırılsa da, ülkemizin batılı yüzü olmuştur Izmir. Vatanseverdir Izmirliler. Istanbul yönetimi mütareke imzalayıp teslim olurken onlar kurtuluş savaşının ilk kurşunu niyetine kendi insanını sürer namluya. Dönemin yönetimi için kabul edilmez bir başkaldırıdır, gavurluktur Izmirlinin bu yaptığı. Demokrattır, Izmirliler. 1985 Yılında yapılan referandumda ülke ortalamasının büyük oranda aksine, siyasi yasakların kalkması yönünde oy kullanarak ülkemizde demokrasinin yara almasının önüne geçtiğinin bilincindedir. Kimilerine göre ise, yapmıştır yine gavurluğunu. Riyakar değildir. Hoşgörüsü yüksektir Izmirlinin. Kemeraltında meyhaneler sokağı olarak bilinen Veysel çıkmazında çoğu meyhane sahibi ramazan ayında "meyhanemiz ramazan nedeniyle kapalıdır" yazısı asarken, Ferit Baba'nın meyhanesi camına "meyhanemiz ramazanda nöbetçidir" yazısı asar. Kızmaz, karışmaz kimse kimsenin yaşantısına. Kimileri için ise gavurluğun dışavurumudur, bu hoşgörü. Değerlerinin farkındadır. Vefakardır, Izmirli. Yunan işgalinden sonra çok büyük bir kısmı yanmış ve harap olmuş halde geri alınmıştır. Yangın yeri denen ve Izmir 'in eski kent merkezi olan metruk alan o zamana kadar yapılan park alanlarının en büyüğü olarak 1937 yılında Izmir Fuarı adıyla açılmıştır. Fuar, yıkılmış, tükenmiş kentin insanlarının gayreti ile Izmir' in yeniden kuruluşunun ve çağdaş kimliğinin göstergesi olmuştur. Izmir Fuarının 30.Ağustos kapısından girdiğiniz zaman sizi sol tarafta küçük bir heykel karşılar. Bu heykel bir yalak başında 3 adet at başından oluşmaktadır. Heykelin altındaki notta ise " bu heykel Izmir fuarının yapımında çalışan ve çoğu bu çalışmalar sırasında can veren atların anısına yaptırılmıştır" diye yazmaktadır. Kimilerine göre ise, bu ülkede heykeli dikilebilecek o kadar önemli şahsiyet varken yapmıştır yine gavurluğunu, Izmirli. Gavurluk nitelemesini sever Izmirli. Çağdaş, demokrat, aydın ve aykırı olmanın karşılığı olduğunun farkındadır, bu nitelemenin. Inançların insanın vicdanında olduğunu, kimseye inancı için hesap vermek zorunda olmadığını bilir ve dahası kendini gavur diye niteleyip kendinden saymayanları da bağrına basar Izmirli. Çünkü, hayatın her şeyin önünde olduğunu, asıl olanın yaşamak olduğunu bilir ve bunu haykırır Izmirli. Gavurluğu sever Izmirli.

İleten Sayın Gamze Sönmeze,dillendiren Sayın Kasım Kazbay a teşekkürler.

Erkut Soysal

Hiç yorum yok: